La Soul Machina en Oso Bar

La Soul Machina Sábado 12 de setiembre 10:30 pm Oso Bar (Recavarren 261, Miraflores) La entrada estara a 7 soles